תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
סדרת שיעורי וידאו בנושאי שלימות ארץ ישראל - על פי תורת ישראל א"י ניתנה לעם ישראל - ולו בלבד.
14:32 (17/05/15) שי הירש

שלימות ארץ ישראל - פעם אחת ולתמיד הרב שי הירש שלימות ארץ ישראל - שיעור פתיחה - לימוד משותף במאמרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - תמימים נהיה בתורה ובארץ - התייחסותו לתכנית החלוקה לפני קום המדינה - פתיחת כללית וחשיבות העיסוק בנושא זה כעת. *YouTube:ERhlyy7iOpM* שיעור 2- המשך לימוד משותף במאמרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - תמימים נהיה בתורה ובארץ - התייחסותו לתכנית החלוקה לפני קום המדינה. נושא השיעור: ההיבט ההלכתי - איסור לא תחנם, הפקעת קדושת הארץ, (לא ישבו בארצך), ההבדל בין 'היתר המכירה בשביעית' ולבין הסגרת שטחי ארץ ישראל לידי מחבלים *YouTube:LYyzn0rS3RA* שיעור 3- המשך לימוד משותף במאמרו של הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל - תמימים נהיה בתורה ובארץ - התייחסותו לתכנית החלוקה לפני קום המדינה. (סיום היבט הלכתי - דעת החזו"א בעניין איסור 'לא תחנם' וישוב א"י בזמננו, דעת הרב עובדיה הדאיה זצ"ל ('ישכיל עבדי') באיסור הסגרת חבלי א"י ששוחררו במלחמת ששת הימים ונימוקים קבליים לכך.) עיסוק נרחב בהיבט האמוני של שלימות ארץ ישראל. קלקול הנצרות ביחס אל החומר ואל הקרקע, קדושת הכלל וקדושת הפרט, הסברת עניין ארץ ישראל לעמי אירופה צרכיה להתבסס על מורשת התנ"ך, שיעור 4 - סיום מאמר. תמימים נהיה בתורה ובארץ - מצד חיוניות התורהקצת על דרכו של הרב משה לוינגר זצ"ל, חריפות הרב צבי יהודה בענייני ארץ ישראל, לימוד פסקה מהספר 'ארץ חפץ' של האדמו"ר החלוץ - ערך ארץ ישראל, סיכום המאמר 'תמימים נהיה בתורה ובארץ, - ההשלכות לימינו ציונות של מקלט בטוח והישרדותית, לעומת הציונות התחייתית הגאוליתהר הבית ובית המקדש *YouTube:-cAWUG6lxvU* שיעור 5 - התבוננות ולימוד כרוזו המפורסם של הרב צבי יהודה קוק זצ"ל בעניין שלימות ארץ ישראל - 'לא תגורו' *YouTube:MGs5bdKalV8* תמונת הכתבה: אתר ברסלב.