תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
דברים לשחרור אחינו יהונתן פולארד מבית שביו
11:05 (20/11/15) שי הירש

בס"ד השתא הכא – לשנה הבאה בארעא דישראל: ערב שבת קודש פרשת ויצא, דברים לרגל יציאתו של אחינו יהונתן מבית שביו: מנהג החסידים לומר לפני תפילת מנחה בערב שבת את מזמור קז' בתהילים. מזמור זה, שנתקן ע"י הרבנות הראשית לישראל לאומרו לפני תפילת ערבית בערב יום העצמאות, יסודו ההודאה לה' של היחיד והציבור על נסי הצלה וגאולה, וכדברי הגמרא: ארבעה חייבים להודות: יורדי הים, הולכי מדבריות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים – ויצא. (ברכות נד ע"ב). גם היום אנו חייבים להודות לקב"ה על שחרורו של אסיר ציון, אחינו היקר, יהונתן פולארד, ה' ישמרהו, יחיהו ויביאו לציון ברינה, במהרה. יהונתן לא היה אסיר 'פרטי', סבלו הקשה, הארוך והממושך, היה סבל בעבור עם ישראל כולו, ועל כן, עם שחרורו, כל אחד ואחד מעם ישראל יוצא גם הוא במקצת לחורין, ועל כן, ראוי שבשבת בבוקר, ובימים הקרובים, כאשר רושם השמחה טרי בלבנו, כל אחד ואחד ישתדל לכוון בברכת 'מתיר אסורים' הפרטית שלו בבוקר, גם על שחרור יהונתן. ואם כי על שחרורו עדיין מעיבה העננה הקשה של הגבלות התנועה והחירות, ובעיקר, המניעה מעליה לארצנו הקדושה, בכל זאת יש כאן מעין 'אתחלתא דגאולה'. גם אבותינו במצרים לא יצאו ממצרים בבת אחת, ראשית, פסק מהם השעבוד (בר"ה) לאחר מכן, היו עדים לעשרת המכות, ורק לאחר מכן, יצאו ממצרים ומקץ ארבעים שנה נכנסו לארץ. גם בנין מדינת ישראל היה הדרגתי ובשלבים, ראשית הצהרת בלפור, לאחר מכן אישור המנדט הבריטי על הארץ, כעבור שלושים שנה אישור הצעת החלוקה באו"ם, ורק לבסוף, הכרזת הקמת המדינה. יהונתן הוא אישיות כלל ישראלית. מו"ר הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שביקר אותו מספר פעמים בכלאו, הסביר ליהונתן את שליחותו האישית המיוחדת. לדברי הרב אליהו, תפקידו האישי של יהונתן קשור לאישיותו של יוסף הצדיק, המוסר נפשו בעבור אחיו, למרות שהם בגדו בו, ואפילו שנאו אותו על מעשיו. יוסף יושב בבית הסוהר, עד שאחיו חוזרים בתשובה, לוקחים אחריות על מעשיהם, ומוסרים נפשם על הצלת בנימין, או אז משתחרר יוסף ועולה לגדולה. כך גם ארע עם יהונתן, מדינת ישראל בתחילה הפנתה עורף ליהונתן, רק בחלוף השנים, החל תהליך מורכב של הכרה ממלכתית ותשובה לאומית ביחס אליו. עד אשר, לפני מספר שנים הוגשה לנשיא ארה"ב עצומה ובה בקשה של 105 חברי כנסת מכל סיעות הבית (למעט שונאי ציון) לשחרר לאלתר את יהונתן, ובפגישות נשיאי המדינה וראשי הממשלה עם אישים אמריקנים, הועלה עניינו של יהונתן תדיר. גם הציבור הרחב בישראל, ובמיוחד תנועות הנוער, במשך שנים ארוכות פעלו למענו במשותף, על אף המפריד ביניהם. כך זכה יהונתן, לאחד סביבו את כל עם ישראל מן הקצה אל הקצה והגשים את היעוד שהתווה לו רבו, הראשל"צ הרב מרדכי אליהו. בימים אלו, בהם אנו כה זקוקים לאחדות העם, ראויה השמחה על שחרור יהונתן, ביחד עם הדרישה הברורה לעלייתו המידית ארצה, להפוך לתביעת אחדות פנימית של עם ישראל כולו. ובזכותה נתגבר על כל המכשולים ועל כל הנחשולים העומדים עלינו לכלותנו. כעת, כשאנו מתחילים לקרוא מחדש בתורה את סיפור יוסף ואחיו, נעשה זאת ממקום אחר. נעשה זאת ממקום של אחדות והכרה בשוני, ובתפקיד המיוחד שכל קבוצה בעם מייצגת ומקדמת בדרכה (ע"פ המספד בירושלים מאמרי הרא"יה, אורות התחיה יח', ספר אורות). אשריך יהונתן ואשרינו אנחנו, הָשַׁתָּא בְּן חוֹרִין וכבר לא עַבְדֵּי, יהי רצון שעוד לפני ליל הסדר הקרוב, נאמר עליך גם 'הָשַׁתָּא הָכָא, לְשָׁנָה הַבָּאָה בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל'. תמונה:ויקפדיה