תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
ליקוט ועריכה: הרב שי הירש, מכון מחקר תורני תורת שלמה - ע"ש הרב שלמה גורן זצ"ל
11:55 (17/01/17) שי הירש

עטרת שלמה - ליקט מדברי רבנן ותלמידיהון בשבחיו של מו"ר הרב שלמה גורן: ליקוט ועריכה: הרב שי הירש, מכון מחקר תורני "תורת שלמה" – ע"ש הרב שלמה גורן הרב אברהם יצחק הכהן קוק הרב איסר זלמן מלצר הרב משה אביגדור עמיאל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל הרב משולם ראטה הרב עובדיה הדאיה הרב שמואל יוסף זוין הרב אליעזר יהודה וולדינברג הרב אלימלך בר שאול הרב דוד כהן - הרב 'הנזיר' הרב יוסף אליהו הנקין הרב צבי יהודה הכהן קוק הרב יהודה זרחיה סג"ל הרב חיים סינוואני הרב שלמה זלמן אוירבעך הרב עובדיה יוסף הרב אברהם שפירא הרב יהודה עמיטל הרב שלמה דיכובסקי הרב ישראל מאיר לאו הרב שאר ישוב כהן הרב דב ליאור הרב חיים דרוקמן הרב שלמה אבינר הסכמות ומכתבי ברכה מאת הרב גורן שנדפסו בספריהם של גדולי תורה. שימושה של תורה – לקט סיפורים וזיכרונות. חתימה. לקריאת והורדת הקובץ - לחץ כאן (PDF) מהדורה ראשונית (טבת ה'תשע"ז). ניתן להפיץ בשמחה לזיכוי הרבים. נלקט ונערך לכבוד דמות השנה בחמ"ד לשנת ה'תשע"ז, מו"ר הגר"ש גורן זצ"ל. מהדורה מורחבת של מאמר זה ובה תיאור קשריו של הרב גורן עם גדולי תורה נוספים ובהם: החזון איש, הרב צבי פסח פרנק, ראשי ישיבת חברון, אדמו"רי חסידות גור והרבי מליובאוויטש, מכתבים שקבל הרב וקווים לדמותו תראה אור אי"ה לקראת יום השנה העשרים ושלוש לפטירתו, כד' חשון תשע"ח. נשמח לקבל תוספות והערות: מכון תורני תורת שלמה - Toratshlomo@gmail.com , הרב שי הירש.