תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
אסופת מאמרים לזכרם של הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד (להורדה בPDF)
14:17 (13/06/17) שי הירש

לישרים נאוה תהלה - אסופת מאמרים לזכרם של הרב איתם ונעמה הנקין הי"ד להורדה - לישרים נאוה תהילה.pdf עיצוב כריכה - מיכל צברי תוכן העניינים: 1. השיעור האחרון של הרב איתם – הערבה ומקומה בארבעת המינים. 2. שיעור שהעבירה נעמה בעניין - יג' מידות. שער ההלכה: 1. חיוב נשים במצוות המקדש................................................................... 2. גיוס נשים לצה"ל וגיוס חתנים................................................................... 3. מצות ישוב א"י – דאורייתא או דרבנן....................................................... 4. המתנת חמש שעות בין בשר לחלב.......................................... 5. קריאת דברי דפוס בימינו לאור גזירת שטרי הדיוטות............................... 6. האמנם היש משמעות לבדיקת פליטה ובליעה מכלים......................... 7. על מכירת קרקע לנוכרים ומכתב הרבנים.................................................... שער האגדה: 8. שבח אחדות עם ישראל וגנות פירודם................................................... 9. צמיחתו של רבי עקיבא – הסיפור השלם................................................... שער המחקר: 10.'מרא דאתרא של אמריקה' - הגאון הרב יוסף אליהו הנקין: תולדות חייו, דמותו ופועלו..................................................................................................... 11. עדותו של הרב הוטנר אודות הראי"ה קוק והאוניברסיטה............................... 12. שירים של נעמה.............................................................................................. הספדים: הרב יהודה הרצל הנקין - אבא של הרב איתם ................................................. הרבנים חנה הנקין - אמא של הרב איתם................................................................ חנן ערמוני - אבא של נעמה........................................................................ הילה ערמוני - אמא של נעמה........................................................................ יגיל הנקין - אח של הרב איתם.............................................................................. טעמה יעקובסון - אחות של הרב איתם............................................................ "הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִם בְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָם לֹא נִפְרָדוּ" (שמואל ב' פרק א') ביום חמישי, ג' דחוה"מ סוכות התשע"ו, נרצחו בדמי ימיהם, יקירינו, הקדושים, הרב איתם ורעייתו נעמה הנקין הי"ד, על ידי בני עוולה, בכביש המוביל לישוב אלון מורה והותירו אחריהם הורים, אחים וארבעה ילדים קטנים. הרב איתם ונעמה, זכו לקדש ביחד את שמו ית' במותם, אך לא פחות מכך, זכו לעשות זאת, גם במהלך חייהם, הקצרים והמלאים - "בחייהם ובמותם לא נפרדו". הזוגיות המופלאה ביניהם ניכרה אמנם לעינינו, אך במהלך השבועות האחרונים הבנו עד כמה עמוקה ורחבה היא היתה. נוכחנו להבין עד כמה ביתם פאר את ישובנו, ואת הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו להיות שכנים שלהם. אישיותם הקרינה פשטות, ענווה וחן. ביתם היה מלא תורה ודעת והאיר אור של קדושה וטהרה - "הנאהבים והנעימים". הרב איתם, למד ולימד תורה במסגרות שונות. חרף גילו הצעיר, הותיר אחריו יבול תורני עשיר ופורה. הן בתחום ההלכה והאגדה, והן בתחום המחקר ההיסטורי-תורני. יבול זה כולל למעלה מ-40 מאמרים שהתפרסמו בקבצים תורניים מובילים וארבעה ספרים, שניים הלכתיים ושניים מחקריים. נעמה, הקימה בשתי ידיה סטודיו משגשג לגרפיקה, ברמה גבוהה ביותר. מידי פעם, נשות הישוב זכו לשמוע ממנה שיעורי תורה עשירים, בהם התגלתה אישיותה המיוחדת והעמוקה. "לַיְשָׁרִים נָאוָה תְהִלָּה" (תהילים לג'). למי נאה להלל את ה'? למי שהוא ישר. בכל אורחותיהם של הרב איתם ונעמה ניכרה הישרות, ישרות במידות וישרות בתורה. והם אכן זכו להלל את ה' בכל לבבם ונפשם. "נָאוָה" - נעמה, ואיתם הנקין. בחוברת הצנועה שלפניכם, יש בכדי ללמד על גודל החיסרון שנוצר, בהילקח מאתנו זוג נפלא זה, וממילא את גודל האחריות המוטלת עלינו להשלימו בסייעתא דשמיא. בתחילת החוברת מובאים שני שיעורים שהועברו בישוב על ידי הרב איתם ונעמה במהלך חודש תשרי, החודש האחרון לחייהם. לאחר מכן, הובא לקט נבחר של מאמרים של הרב איתם שפורסמו בקבצים תורניים שונים ובאתרו האישי[1]. המאמרים חולקו לשלושה שערים - הלכה, אגדה ומחקר תורני, וזאת, מתוך רצון להגיש ללומדים את תורתו הרחבה, המעמיקה והמקורית של הרב איתם, וכדי ללמוד ממנה דרך ישרה ואמיתית בלימוד התורה. תורתו המיוחדת של הרב איתם, לא יכלה להבשיל לולי מסירותה של אשתו, נעמה, שהייתה עזר כנגדו לכל דבר וענין (וכפי שכתב הוא עצמו, בהקדמת ספרו "לכם יהיה לאכלה"). יהי רצון שיהיו דברי התורה בחוברת זו לשם עולם בהיכל ה', ויעלה הלימוד לעילוי נשמתם. היצירתיות וכשרונה המיוחד של נעמה באו לידי ביטוי גם בכתיבתה. בחוברת מובאים כמה שירים משיריה של נעמה. בסוף החוברת, מובאים ההספדים שנאמרו בבית העלמין על ידי בני המשפחה. הספדים אלו מאירים באור יקרות את דמותם המיוחדת של הרב איתם ונעמה, ומעוררים אותנו ללמוד מהם אורחות ישרים. אנו מבקשים להודות לכל השותפים והמסייעים בהוצאת החוברת. ראשית, לבני המשפחה היקרים שחיזקו אותנו בעבודתנו והעבירו לנו את הספדיהם. לרב חיים צפרי, על עזרתו באיסוף המאמרים. לר' נדב פרייזלר, שסיכם מזיכרונו את שיעורו האחרון של הרב איתם. לגב' שרית אריאל וגב' חדווה לוי, שסיכמו מזכרונן את שיעורה של נעמה. לרב יואל קטן, שמסר לנו את המאמרים שהתפרסמו בכתב העת 'המעין', בעריכתו. למזכירות הישוב שהיתה שותפה עמנו לאורך כל הדרך. אנו תפילה שבעזרת ה' ננוחם בבנין ציון וירושלים, ונזכה לתחיית המתים במהרה בימינו. מרום גורין, עדיאל דומוביץ ושי הירש - חברי המערכת. ישוב נריה, חשון התשע"ו דברי מו"ר, רב הישוב - הרב מיכאל הרשקוביץ שליט"א: "הצבי ישראל על במותיך חלל, איך נפלו גבורים"[2] . הרב איתם ונעמה הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. צר לנו עליכם נעמתם לנו מאד, יקירינו הקדושים, המופלאים בנועם של מידות נעלות, באצילות נפש, וביראת שמים טהורה. הרב איתם, תלמיד חכם גדול ומיוחד, אב בחכמה ורך בשנים, שכל תלמודו סדור לו, ורבים רבים היו בירוריו ומחקריו שהניבו ברכה רבה, כשהנר לרגליו: "אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת"[3]. ונעמה, הצדקת והנעימה במעשיה[4], ברוכת הכישרונות ועטורת התום והיושר. יחדיו, מתוך הדבקות האמיצה שביניהם, העניקו לביתם את יופיו והדר תפארתו. למרות הענווה והצניעות המופלגים שהיו תשתית דרכם, גדול היה האור היקר שבקע מביתם. "איכה יועם זהב ישנא הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. בני ציון היקרים המסולאים בפז, איכה נחשבו לנבלי חרש מעשי ידי יוצר"[5]. "ההרוגה עליך ונחשבת כצאן טבחה זרויה בין מכעיסיה, חבוקה ודבוקה בך"[6]. הדבקות בבורא עולם ובמה שצוותה תורה, היא, ורק היא, נוסכת בנו עוז ותעצומות, ומעמידה אותנו חרף כל הקשיים והייסורים שבדרך, בקיום יעדיו של עמנו, שבכללם גאולת ארץ נחלת אבותינו מיד זרים, יישובה ובנינה. רק כך מעדנים אנו את גבורתנו, ומאירים את אמיתת דרכנו הלאומית. רק לאור זאת יודעים אנו שמצות יישוב ארץ ישראל אינה זכות בלבד, אלא חובה מוסרית נעלה, שעלינו לדבוק בכל כוחנו ובמסירות נפש בקיומה. לא ארץ נוכריה לקחנו ולא ברכוש זרים משלנו, אלא בארץ נחלת אבותינו, שנצטווינו ביישובה. ייעודנו הנעלה להיות עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, ורק כך, כשאנו דבקים בדרך האמת שלנו נהיה אור לגויים. דווקא כך יעלו ויבואו יחדיו, הלאומיות הישראלית שלאור תורת ישראל, ואוניברסליזם אמיתי ונעלה, וישיגו את פסגת תפארתם. כאשר נהיה כולנו חדורים בתודעת האמת של ייעודנו, מתוך דבקות בדרכנו המופלאה שלנו, ולא נגמגם בדרך ההגשמה כאובדי דרך, נעשה ונצליח. ואולם מאידך, כל הגמגומים בדרך ההגשמה, שהינם ביטויים לפגם בתודעה הלאומית המקורית שלנו, ממיטים עלינו למרבה אסוננו רעות רבות וצרות, משום שכך נראים אנו לאויבינו וצרינו, כאובדי דרך, שאינם מודעים לצדקת דרכם, "ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם"[7]. קול דמי אחינו ואחיותינו, חללינו הקדושים והטהורים, צועקים אלינו מן האדמה, צועקים ומצווים, להתעשת ולהתחזק בדרכנו, דרך האמת שלאור רוח תורת ישראל, ולסלק בכוח גדול וביד חזקה, את כל מעצורי השווא ואבני הנגף שהציבו נוכרים ואויבים בדרך הגאולה והבניין של עמנו הגדול, השב בקיבוץ גלויות אדיר אל ארץ נחלת אבותיו. "כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו"[8]. עלינו להגביר את עוצמת הבניין, ולהוסיף ולהאדיר את ההתיישבות בכל מרחבי ארץ קדשינו, הן ביישובים הקיימים, והן בהקמת יישובים חדשים. רק כך בהתמסרות עמנו ומנהיגיו, להליכה בדרכם, יימצא קורטוב של נחמה על נפילתם של יקירינו קדושינו הרב איתם ונעמה האהובים והיקרים, ושל יתר חללינו קדושינו, שבדרך הגאולה והבניין של תחיית עמנו על אדמת קדשו."אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה כי בא מועד"[9]. "ויהודה לעולם תשב וירושלים לדור ודור. ונקיתי דמם לא נקיתי וד' שכן בציון"[10]. [1] שם האתר: "איתם הנקין - מאמרים ופרסומים הלכה/היסטוריה'. באתר ניתן למצוא עשרות מאמרים נוספים בנושאים שונים. כמו"כ, ניתן למצוא מאות הערות תורניות מעמיקות של הרב איתם בפורום 'אוצר החכמה'. אנו מקווים שבעז"ה נזכה ליהנות בעתיד מכתביו הרבים שעדיין לא ראו אור. [2] שמואל-ב א יט [3] אבות פרק ב משנה ח [4] זוהר חדש פרשת בראשית דף לג ע"ב [5] איכה ד א-ב [6] הפיוט "אום אני חומה" שבהושענות [7] במדבר יג לג [8] תהלים קב טו [9] תהלים קב יד [10] יואל ד כ-כא