תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
חוברת חדשה מאת הרב שי הירש - להורי ומחנכי מתבגרים דתיים (תמונת כתבה: גידי פיזנטי)

"חזק ויאמץ לבך" - פרקי העשרה והדרכה בענייני חינוך לצניעות בגיל ההתבגרות: חוברת חדשה המיועדת להורי ומחנכי מתבגרים דתיים. הקדמת המחבר: כל תקופה מציבה בפני ציבור המחנכים והמחנכות אתגרים שונים ומיוחדים. נדמה שלא היו עוד דורות שבהם הכנת תלמידנו היקרים, לקראת חיי משפחה כדת משה ישראל, נעשתה חיונית וחשובה כל כך. ניתן למנות סיבות רבות לצורך זה דווקא בימינו, אולם, כאן נסתפק בהצבעה על התמורות החברתיות בחוסנו של התא המשפחתי נוכח העצמת הפרט וחירויותיו, ובהתגברות רוחות רעות המנשבות בעולם, המעמידות בסכנה אף את עצם קיומה של החברה אנושית, "כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ" (בראשית, ו', יב'). אולם, דווקא מתוך שטף זה של 'חוצפא יסגא' (סוטה מט:), אנו עדים לפלא תקומתו ושיבתו של עם ישראל לאדמתו ולתורתו. תהליך זה יוצר משקל נגד לתהליך השלילי דלעיל, ובעקבותיו אנו עדים ל'התפייסות בין שמים לארץ' ולהגברת השראת השכינה בעולם (הושע, ב', כג'-כה'). מתוך כך, זיקוק המושגים האמוניים והגלותיים מסיגיהם הופך להיות נצרך כאוויר לנשימה באשר כל מטעני מורשת העבר, עוברים בירור רוחני נוקב בדורות האחרונים (הגראי"ה קוק, 'אורות', א' התחיה, נא'). הוראתו-הדרכתו של בעל האגדה של פסח, ביחס לשאלתו של הבן ש"אינו יודע לשאול", "את פתח לו"!, מהוה עבורנו, ציבור המחנכים, תמרור הנחייה ברור. הבה ונפתח בפני תלמידנו היקרים את הפתח שדרכו יוכלו להיכנס בבא עתם לחיי משפחה טובים ומאושרים. הבה נסייע להם בפריקת המטענים הכבדים אשר הם נושאים על גבם, "עזוב תעזוב עמו". אנו מאמינים כי "דברי תורה אינם מקבלים טומאה" (ברכות כב.), וכי "יבואו טהורים ויעסקו בטהורים" (פסיקתא רבתי, טז') ומשוכנעים אנו כי בכוחם של המים טהורים של ים התורה והאמונה, לשטוף ולהעביר את טומאת מקרי הזמן, ואף להגן מפני פורעניות המתרגשות לבוא לעולם, ומפני מכשולים הנמצאים בכל אתר ואתר... הבה נהוה עבורם, את אותן 'דמויות-המופת' שהם כה זקוקים להן בגיל הנעורים. אנא אחיי, הראו להם שהדבר אפשרי. אפשר להקים משפחה מאושרת! אפשר לגדל ילדים בריאים ושמחים! ובעיקר, ניתן להתגבר על ייאוש, כישלונות ומעידות. אם רק נאמין בעצמנו ומתוך כך, ברבש"ע, "הטוב כי לא כלו רחמיו". ישלם ה' שכרכם ותזכו לרוב נחת מבני משפחותיכם. אוהבכם ומוקיר פועלכם, שי הירש הכהן. ישוב נריה, אשר בהר אפרים. טבת תשע"ח. תוכן העניינים: א. "והנה טוב מאוד" – כוחות החיים והרבייה בעין תורנית..................................עמ' 6-11 ב. 'יצרא דעריות' לקראת שיבת הנבואה – שיחה על אתגרי 'שמירת הברית' בדורנו........עמ' 12-27 ג. חינוך לצניעות בגיל ההתבגרות – לקט שאלות של מתבגרים דתיים..................עמ' 28-39 מתוך מכתב ברכה מאת מו"ר הגאון הרב משה יחיאל צוריאל שליט"א (מחבר ספר אוצרות הראי"ה וספרים נוספים): כבוד ידידי הרב שליט"א, קראתי בתשומת-לב דברים נפלאים שקבצת והסברת בחוברת "שמירת הברית בדורנו" ואני סבור כי חובה רבה לפרסם אותו בין כל אוכלוסיות הנוער, בני תורה...אשריך שנתת כלי נשק כיצד יתמודד האדם הנבון והחכם, לשלוט על המקשים של המחשב, ולא ישוטט בשדות זרים. "לך בכוחך זה, והושעת את ישראל!" (שופטים ו, יד). השמח במפעלך, משה צוריאל. להורדת החוברת לחץ כאן