תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
מבוא כללי לסוגיית הר-הבית בימינו - הרצאת מבוא המיועדת לציבור הרחב. ההרצאה מציגה את עמדת הרבנות הראשית לישראל ואת התהליכים המתרחשים בישראל בשנים האחרונות בנושא חשוב זה.

ראשי פרקים להרצאה: הר הבית - בין ריבונות לעלייה -מאת הרב שי הירש, תשע"ח לשמיעת והורדת ההרצאה - לחץ כאן פתיחה - חשיבות העיסוק בנושא "ועשו לי מקדש" - מצווה לדורות. (רמב"ם, הל' בית הבחירה). חלוקת מתחם הר הבית למחנות: (משנה, מסכת כלים -פרק א' - מדרגות הקדושה)שילוח טמאים (חומש במדבר) מחנה לויה, מחנה שכינה (חיל,סורג, עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת כהנים, בין האולם והמזבח, אולם, היכל, קודש רודשים, יא אמות שמאחורי קה"ק), תוספת הורדוס ותוספות מאוחרות (מסכת מידות – ת"ק על ת"ק אמה) קדושה ראשונה ושנייה בירושלים ובמקדש (הל' בית הבחירה פרק ו – מח' הרמב"ם והראב"ד). מחלוקות יסוד – היכן היה ממוקם המקדש בהר – השיטה המרכזית, השיטה הדרומית, השיטה הצפונית. סקירה היסטורית קצרה:הקרבת קרבנות אחרי חורבן המקדש השני עד לאחר מרד בר כוכבא (ציון שדה תחרש), בדורות האמוראים היו עולים להר הבית (עוד היה בנמצא אפר פרה, והיתה מסורת פחות או יותר בעניין. בימי הגאונים עולים להר הזיתים ומשם משקיפים אל הר הבית ביום הושענא רבה). בית כנסת יהודי בהר הבית בראשית ימי האסלאם, כיפת הסלע – אינה מסגד אלא מציינת מקום בלבד. בימי הצלבנים – אין כניסה כמובן ליהודים. דרכים לאיתור מקום המקדש ברחבת ההר: א. מדידות. ב. מנהרות וכיפין תחת הר הבית (ומנהרות הכותל). ג – מדידות או חפירות על ההר עצמו (לא מתאפשר היום) הפולמוס בנושא אפשרות הקרבת קרבנות בזמן הזה: הרב צבי הירש קלישר וספרו 'דרישת ציון' (שנת תרכ"ב) – פולמוס רבני גדול עד ימינו. כניסת סיר משה מונטיפיורי להר (שנת תרט"ז) ותגובת רבני ירושלים (נידוי), כניסת הברון רוטשילד (שנת תרע"ד) כנ"ל תגובה חריפה. הרב קוק מתנגד להצעה לבניית בית כנסת בהר (הרב טיקוצינסקי והרב הירשנזון) ומעדיף בית כנסת גדול ברחבת הכותל-המערבי. פרעות תרפ"ט – המופתי ימ"ש, מסית כנגד היהודים שרצו להתפלל בכותל ,ועדת חקירה של האנגלים. עדות הרב קוק בפניה. שנת תש"ח – מלחמת השחרור. הוראת הרב הרצוג לכוחות ההגנה. מלחמת ששת הימים ושחרור ההר - היתר כניסה מ"דין כיבוש" מיד אחרי המלחמה – החלטת הרה"ר לישראל – איסור גורף למעט כוחות הביטחון – איסור תיירות וכניסת יהודים, הצבת שלטים מחדש (היו כבר מימי המנדט על בי בקשת הרב זוננפלד מהנצי"ב הבריטי) הוראת הממשלה – כניסת יהודים - כן ,תפילה יהודים – לא, גיבוש ה- 'סטטוס קוו' מימי הטורקים. -כך המצב בבג"ץ עד היום. הרב שלמה גורן והר-הבית: הרב גורן – ביום השחרור כניסה ותפילה, מברק סודי לרה"מ אשכול, 40 יום שליטת הרב"צ בהר עד תפילת 'נחמו', משה דיין מוסר את ההר לווקף. החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל: איסור גורף - אלול תשכ"ז – רוב רבני ישראל. אי אפשר לבנות מקדש בימינו - אין רוב יושביה בארץ, אין אפר פרה, לא ידוע מקום המזבח (קורבן פסח – יוצא דופן יחידי – משום ששחיטתו כשרה בכל מקום בעזרה) (קולות רבניים נגד המהלך בתוך הרה"ר - הרב חיים דוד הלוי, הרב אושפיזאי של רמת גן, הרב דוד שלוש, הרב שאר ישוב כהן) "אגודת אל הר השם" הסכמי קמפ דיוויד – מכתב לבגין, מכתב לרבין, מכתב לברק, מכתב לאולמרט) דיון בתשל"ו, דיון בתשמ"ו – דעת הרב שפירא והרב אליהו. דעת הרב עובדיה יוסף. מועצת רבנים עליונה בעניין הר הבית - הרב גורן, בית כנסת בהר. (שנת תשמ"ו – כ 70 רבנים) ספר הר הבית של הרב גורן (תשנ"ב). – עלייה מדין כיבוש. חשש מהסגרת ההר לערבים (הסכם 'שלום' עם ירדן). מנהרות החשמונאים, אורוות שלמה המסגד החדש. והרס עתיקות נורא בהר (פרויקט סינון עפר) תשס"א – "אינתיפאדת אל-אקצא" חידוש האיסור של הרה"ר בתשס"ג, תשע"ד והסיבות לכך. בשנים האחרונות, יותר ויותר עולים. ומגמות עתידיות. (להרחבה נוספת – בספריו של נדב שרגאי – 'אל הר המריבה', 'עלילת אל אקצא בסכנה').

 
 
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
השירות בצה"ל וענייני צבא  
הר הבית וענייני המקדש  
ליום העצמאות וליום ירושלים  
ארץ ישראל ובניינה  
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה