תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
שבעה עשר שיעורים (ההקדמות לספר - עד פרק יב') הרב שי הירש
18:24 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים בספר גבורות השם - למהר"ל מפראג הרב שי הירש השיעורים ניתנו בישיבת ההסדר 'שבות ישראל' באפרתה להורדה למחשב - לחץ על 'הצג' הצג 00 הקדמה ראשונה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג ביאור הפסוק: 'כבוד אלוקים הסתר דבר, כבוד מלכים - חקור דבר'. 01 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג פתיחה: מבוא לסוגיית הנס והטבע. 02 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג שיטת הפילוסופים. 03 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג שיטת הרלב"ג - חלק א'. 04 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג שיטת הרלב"ג - חלק ב'. 05 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג הסבר עניין "שמש בגבעון דום" 06 הקדמה שנייה לספר גבורות השם למהרל מפראג הצג סיום ההקדמה השנייה וסוגיית נס וטבע. 07 הקדמה שלישית לספר גבורות השם - למהרל מפראג הצג ההקדמה השלישית לספר גבורות השם. 08 פרק א - ב הצג הסיפור בשבחיו של המקום ומצוות הספור ביציאת מצרים. 09 פרק ג הצג שורש האמונה והאומה - יציאת מצרים. 10 פרק ד הצג מדוע נשתעבדו ישראל דווקא למצרים? 11 פרק ה הצג אברהם אבינו - יסוד העולם. 12 פרק ה - ו הצג ההקבלה בין אברהם וישראל. 13 פרק ז הצג ניסיונותיו של אברהם אבינו. 14 פרק ח הצג הבטחת ירושת הארץ והבטחת הבנים, בברית בין הבתרים. 15 פרק ח - סיום ארבע מלכויות. פרק ט - 16 הצג סיבת הגלות למצרים - בירור עומק דברי חז"ל בעניין. (תשע"ד) פרק ט-יב - 17 הצג סיום סיבת הגלות למצרים, פריה ורבייה במצרים (תשע"ד).