תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
32 שיעורים קוליים להורדה - ספר הכוזרי מאמר ראשון - הרב שי הירש
19:33 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי השיעורים הועברו בישיבת ההסדר שבות ישראל באפרת הרב שי הירש 00 מאמר א - הקדמה הצג רבנו יהודה הלוי ומרכזיותו של ספר הכוזרי. 01 החלום הצג מהותו של החלום ותפקידו בספר הכוזרי. 02 הפילוסוף -חלק א' הצג ביאור טענות הפילוסוף - חלק א'. 03 הפילוסוף - חלק ב הצג ביאור טענות הפילוסוף - חלק ב'. 04 הפילוסוף - חלק ג' הצג דחיית דברי הפילוסוף. 05 דברי הנוצרי ודחייתו הצג המינות ואשלייתה הרליגיוזית. 06 דברי המוסלמי ודחייתו הצג השיממון והכניעה של האיסלאם המדברי 07 הרחבה אודות עניין הדתות הצג הרחבת היריעה בעניין הדתות 08 החבר - דברי הפתיחה הצג ביאור סעיף יא'- אמונת ישראל ותורתו. 09 דברי החבר ומשל מלך הודו הצג חזרה על דברי החבר ומשל מלך הודו 10 הנמשל והקבלה הנאמנה הצג הנמשל במשל מלך הודו והקבלה הנאמנה 11 סעיף כו' הצג האם לא ראוי שהתורה תחייב את כל האנושות ולא רק את ישראל? 12 ביאור חטיבת הדצח"מ והעניין האלהי הצג הסברת פרקי החיות העולמית והעניין האלהי. 13 חטיבת הדצח"מ - הרחבה הצג הרחבת הסבר 'החיות העולמית' מתוך ספר 'אורות הקודש' 14 מניין השנים הצג על משמעותו של מניין השנים ולימוד היסטוריה. 15 התפתחות השפות ומניין הימים הצג אחדותה של התודעה האנושית כפי שהיא משתקפת סביב השפה והזמן. 16 גיל העולם הצג התמודדות אמונית עם סוגיית גיל העולם. 17 גיל העולם - המשך הצג הקשר בין התהוות המדע לבין משאבי התרבות שבתוכה הוא צומח. 18 כיצד נכריע בסוגיה אינדפרנטית הצג כיצד נכריע בסוגיית בריאת העולם או קדמותו. 19חיבור האינסופי בסופי הצג כיצד מתחבר הקב"ה שהוא אינסופי בעולם הסופי. 20 מושג הטבע והנוכחות האלהית הצג 'הן אתה אל מסתתר' - הנוכחות האלהית המסתתרת בהנהגת הטבע 21 שורש האמונה ושורש המרי הצג כיצד יכול שורש האמונה להיות גם שורש הכפירה? 22 שיעור העשרה - מבט אורגני על שיטות הרמב"ם וריה"ל הצג הדגמה של צורת לימוד אורגנית בענייני אמונה. 23 סעיף פ'. הצג המשך לימוד מאמר ראשון. 24 סעיף פ - פד הצג ביאור סעיפים פ' - פד. 25 סעיפים פה - פז הצג עשרת הדברות, שבת ונבואה 26 סעיף פח הצג סוגיית ההגשמה 27 סעיף צו הצג חטא העגל - מבוא 28 חטא העגל הצג סגולת ישראל על רקע חטא העגל 29 חטא העגל הצג ביאור החטא על פי דרכו של ריה"ל 30 בירור סגולת ישראל הצג סגולת ישראל לאחר חטא העגל 31 ייעודי הדתות ומשל מלך הודו הצג ייעודי הדתות ומשל מלך הודו השני 32 הגלות - סוף המאמר הצג הגלות וסיום מאמר ראשון.