תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
22 שיעורים קוליים להורדה - ספר הכוזרי מאמר שני - הרב שי הירש
19:34 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים בספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי מאמר שני השיעורים הועברו בישיבת ההסדר שבות ישראל באפרת הרב שי הירש 00 העשרה - סוגיית התארים הצג סוגיית התארים על פי ספר-העיקרים. 01 הקדמת המאמר הצג הקדמת המאמר ושמות השם. 02 סוגיית התארים הצג תארי השם המשך. 03 סוגיית התארים הצג סוגיית תארי השם - סיום. 04 שבחי ארץ ישראל הצג מעלתה של ארץ ישראל בתנ"ך 05 שבחי ארץ ישראל - חלק ב הצג שבחי ארץ ישראל בדברי חז"ל 06 שבחי ארץ ישראל חלק ג הצג מעלתה של הארץ והמועדים 07 סוגיית קו התאריך הצג סוגיית קו התאריך הבינלאומי בהלכה - סעיפים יט - כ 08 קו התאריך הצג סוגיית קו התאריך הבינלאומי בהלכה סיום 09 סעיף כא הצג שבח ארץ ישראל בדברי חז"ל 10 מצאת מקום חרפתי הצג על הפער בין הדיבור למעשה 11 צפצוף התוכי ודיבור הזרזיר הצג המשך וסיכום סוגיית "מצאת מקום חרפתי" 12 הקרבנות הצג סעיף כו - פתיחה לסוגיית הקרבנות 13 הקרבנות וטעמי המצוות הצג עיסוק נרחב בסוגיית טעמי המצוות ומלאכת המשכן 14 ישראל ואומות העולם הצג סעיפים כט - לב - ישראל ואומות העולם 15 מעמדו האונטולוגי של עם ישראל הצג מהו ישראל? לב, מוח או נפש? - דברי ריה"ל , הזוה"ק ומרן הרב קוק זצ"ל. 16 סעיפים לו - מד הצג עם ישראל 17 סוגי המצוות הצג סעיפים - מה -מח - מצוות שכליות,חברתיות ושמעיות. 18 יסוד עבודת השם הצג מהו מקור המצוות? הציווי או ההשתדלות 19 סעיפים נ - נד הצג עיקרי עבודת השם - אהבה יראה ושמחה והיחס לסיגופים. 20 סעיפים נה - נח הצג פרטי המצוות והשראת השכינה 21 סעיפים נט - סב הצג השראת השכינה ומהותו של היופי. 22 סג - פא - סוף המאמר. הצג החכמות שבתורה - חכמת המדע, חכמת הנגינה ומעלתה של לשון הקודש.