תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
23 שיעורים קוליים להורדה - אגרות הראי"ה - הרב שי הירש
19:43 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים בספר 'אגרות הראי"ה - לרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל השיעורים הועברו בישיבת ההסדר שבות ישראל באפרת הרב שי הירש אגרת כז - על דבר הספרות והיצירה הצג החובה המוטלת על אנשי אמונה ליצור ספרותית איכותית לבני דורם אגרת כ - על הכפיה הדתית הצג האם יש מקום לכפייה דתית בימינו? ועל אופייה היהודי של מדינת ישראל אגרת מג - ללמוד אמונה בהתמדה גדולה כהתמדת ש"ס ופוסקים הצג על הצורך בהתמדה גדולה בלימודי האמונה, על הרמח"ל ועל האפשרות לטעות בהבנת דברי הרב קוק אגרת פט1 - לימוד אמונה הצג הצורך בלימודי אמונה מסודרים אגרת פט2 - לימוד אמונה הצג הצורך בלימודי אמונה מסודרים אגרת צה הצג מגמת כתיבתו של הרב קוק זצל בענייני אמונה אגרת קלב הצג החרדות הפשוטה ('פרומקייט') והחסידות נוכח אתגרי הדור אגרת קלד הצג תורה ומדע - גישה עקרונית לסוגיות מחקריות אגרת קמט - לימוד כתבי הראשונים בימינו הצג באיזה אופן יש לגשת בימינו ללמוד ספרי המחקר של הראשונים? לימוד בישיבה לעומת לימוד סימינארי אגרת קפד - כיצד עורכים מחאה הצג האם יש טעם לערוך אסיפת מחאה כללית?ואולי יש דבר שנוסף שאפשר לעשות? אגרת תפג הצג על עזיבת נשמת התורה ועל גישתה המצויה של האורתודוקסיה לכך. אגרת תקנה - סגולת ישראל - א הצג שני המרכיבים של קדושת ישראל - הסגולה והבחירה. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ב הצג אהבת עם ישראל ולימוד זכות עליו. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ג הצג המשך בירור סגולת ישראל. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ד הצג אפשרות איבוד הסגולה ומשמעותה. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ה הצג אגרת תקנ"ה - המשך. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ו הצג מצוות התוכחה וחמורו של משיח. אגרת תקנה - סגולת ישראל - ז הצג אגרת תקנ"ה - סיום. האגרות למילשטיין1 - איגרת נ וקיג הצג דרכי התנהגות עם בנים שעזבו את שמירת התורה והמצוות בדורנו ופנו לקומוניזם. האגרות למילשטיין2 - אגרת קלח ושלב הצג דרכי התנהגות עם בנים שעזבו את שמירת התורה והמצוות בדורנו ופנו לקומוניזם. האיגרות למילשטיין3 - אגרת שלב הצג קירוב הבנים. האיגרות למילשטיין4 - אגרת שלב הצג התעלות העולם בדורות האחרונים האיגרות למילשטיין5 - אגרת שעה ותקט הצג הכוח הטבעי של הקסם האישי וקירוב הבנים