תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
20 שיעורים קוליים להורדה - לנתיבות ישראל' - הרב שי הירש
21:58 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים בספר 'לנתיבות ישראל' למו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל השיעורים הועברו בישיבת ההסדר שבות ישראל, אפרת. הרב שי הירש 01 על הפרק הצג לנתיבות ישראל - על ערכה המיוחד ומהותה הפוליטיקה בישראל. 02 על הפרק הצג לנתיבות ישראל 03 על הפרק הצג לנתיבות ישראל 04 על הפרק הצג לנתיבות ישראל 1תמימים נהיה בתורה ובארץ הצג איסור הסגרת שטחי ארץ ישראל לידי הגויים. אחדות השם וישראל עמו הצג אחדות השם וישראל עמו. התורה והגאולה - חלק א הצג מאמר זה של הרצי"ה קוק זצ"ל נכתב כתשובה לדעתו של פרופ ג.שלום, בדבר הכרח חילוניותה של תנועה משיחית בישראל. במאמר זה הרב צבי יהודה דוחה את דבריו ומוכיח את טענותיו תוך התבוננות בהיסטוריה של התנועות המשיחיות השונות מימות חז"ל ועד התנועה הציונית. התורה והגאולה - חלק ב הצג גדולי האומה כמבססי המשיחיות בישראל, יחסו של מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל, לישוב ארץ ישראל ועל ההתנגדות החרדית לציונות. התורה והגאולה - חלק ג הצג התנועות הסוטות מתוך היהדות מן הקראות ועד השבתאות. התורה והגאולה - חלק ד הצג על אישיותו ופעלו של ד"ר הרצל ז"ל ועל שכתוב ההיסטוריה החרדית והחילונית בעניינו. על התנועה הציונית ו'המזרחי'. התורה והגאולה - חלק ה הצג על אישורה האלהי של הציונות במהלך חיינו. התורה והגאולה - חלק ו הצג השואה הנוראה ותהליך הגאולה במשנת הרצי"ה זצ"ל. התורה והגאולה - חלק ז הצג הציונות הדתית נוכח אתגרי התקופה המשיחית וסיום המאמר. ובגוים לא יתחשב - חלק א הצג מאמר הרצי"ה קוק זצ"ל - הצופה, תמוז התש"ו. - יחס ישראל ואוה"ע ובגוים לא יתחשב - חלק ב הצג מאמר הרצי"ה קוק זצ"ל - הצופה, תמוז התש"ו. - יחס ישראל ואוה"ע ובגוים לא יתחשב - חלק ג הצג מאמר הרצי"ה קוק זצ"ל - הצופה, תמוז התש"ו. - יחס ישראל ואוה"ע יהדות התורה - לדרישת המדינה היהודית הצג האם יש חיוב לפעול למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל? (נכתב בתש"ו) יהדות התורה -לדרישת המדינה היהודית - סיום. הצג האם יש חיוב לפעול למען הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל? (נכתב בתש"ו) -סיום המאמר. למצות הארץ - הקדמה וחלק א הצג מאמרו של הרצי"ה בעניין חובת הגיוס לצה"ל במלחמת השחרור. למצות הארץ - חלק ב הצג הפן הכללי והציבורי בהיחלצות למצות מלחמה וכיבוש ארץ ישראל.