תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
30 שיעורים קוליים להורדה 'נושאים בתורת המהר"ל' - מבואות לשיטתו, פרשת השבוע בראי המהר"ל, מועדים ונושאים שונים במשנתו - הרב שי הירש
22:02 (17/06/14) שי הירש

סדרת שיעורים במשנת מורנו הגדול רבי יהודה ליווא ב"ר בצלאל מפראג זצ"ל הדרכה בלימוד כתביו, פרשת שבוע על פי המהר"ל, מועדים ונושאים שונים במשנתו. הרב שי הירש הקדמה ללימוד כתבי המהר"ל מפראג זי"ע. הצג הקדמה ומבואות ללימוד כתביו ותורתו של המהר"ל מפראג. אם בחקותי תלכו - הברכות והקללות על פי המהר"ל הצג בירור אמוני בנושא הברכה והקללה ע"פ המהר"ל בגדי כהונה ומעלתם על פי המהר"ל הצג על בגדי הכהונה ומעלתם - מהר"ל לפרשת תצוה בין יעקב וירושלים לעשיו ורומא - על פי המהר"ל הצג יעקב ועשיו, רומא וירושלים, ישראל ותרבות אדום - בירור רוחני בעקבותיו של המהר"ל מפראג. בין ישראל לישמעאל על פי המהר"ל הצג בירור תפקידו הרוחני של ישמעאל בן אברהם ומלכות ישמעאל. הדורות מאדם ועד נח ומנח ועד אברהם הצג עשרה דורות מאדם ועד נח ומנח ועד אברהם על פי המהר"ל. 'החדש הזה לכם' - שיעור במהר"ל לפרשת החודש הצג גבורות ה' פרק לה' ונצח ישראל פרק סב הכנה לשבועות - מדוע לא נתנה התורה לאבות? הצג הכנה רוחנית לחג השבועות: גישה לתורה מתוך הבנת עניינה.ספר תפארת ישראל למהר"ל פרק כ'. המאבק בעמלק על פי המהר"ל הצג לשבת זכור ולקראת פורים. מיהו עמלק? וכיצד נלחמים בו. המבנה הרוחני של ששה סדרי משנה על פי המהרל הצג המבנה המופלא של סדרי המשנה - עולם, שנה, נפש. המשכן על פי המהר"ל הצג מעלת המשכן על פי המהר"ל מפראג. הקרבנות במשנת המהר"ל הצג לפרשת ויקרא - גבורות ה' פרק סט', נתיב העבודה פרק א'. ויהי ביום השמיני - קדושת המקדש וברית המילה הצג שיעור במהר"ל לפרשת שמיני ותזריע, קדושת ברית המילה ובית המקדש כיבוד אם ואם - על פי המהר"ל הצג מהותה של מצות כיבוד אב ואם ע"פ המהר"ל לימוד מדעים ופילוסופיה ע"פ המהר"ל הצג שיעור בנתיב התורה פרק יד למהר"ל - והרחבות מדברי הרב קוק. לפרשת כי תשא - חטא העגל - חלק א הצג שיעור בספר תפארת ישראל פרק מח - כיצד ייתכן שישראל עשו את העגל? לפרשת כי תשא - חטא העגל - חלק ב הצג שיעור בספר תפארת ישראל פרק מח - כיצד ייתכן שישראל עשו את העגל? -חלק ב' מבנה וסדר מכות מצרים ע"פ המהר"ל הצג שיעור על פי ספר גבורות השם למהר"ל- פרק לב-לד, נז'. מהותה של קריעת ים סוף על פי המהר"ל הצג לפרשת בשלח - שיעור בספר גבורות ה' - פרקים מ',מא', סז' מעלת ארץ ישראל ומצות השמיטה - על פי המהר"ל הצג קדושתה של ארץ ישראל ומצות השמיטה על פי המהר"ל סודה של ספירת העומר על פי המהר"ל הצג סודם של ימי הספירה ומועדי אייר עשי"ת ויוה"כ - על פי המהר"ל הצג עשרת ימי תשובה, צום גדליה ויוה"כ - על פי המהר"ל מפראג פרשת במדבר - סדר חניית השבטים על פי המהר"ל הצג מהותו של חומש במדבר וסדר חניית השבטים על פי המהר"ל פרשת שקלים ושקלי המן - על פי המהר"ל הצג שיעור בספר 'אור חדש' על מגילת אסתר קרבן פסח ומהותו - על פי המהר"ל הצג דיני קרבן פסח מלמדים על מהותו - גבורות ה' פר' לו',ס'. ראש השנה במשנת המהר"ל הצג ראש השנה במשנת המהר"ל מפראל שיעור בנתיב אהבת הרע למהר"ל מפראג הצג ספר נתיבות עולם - נתיב אהבת הרע. על אהבת החבר, אהבת ה' והכלל הגדול בתורה. שלח לך - פרשת המרגלים על פי המהר"ל הצג ביאור פרשת המרגלים בדרכו המיוחדת של המהר"ל מפראג.