תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
שיעור בספר בינת נבונים לרב ברוך ירחמיאל יהושע רבינוביץ זצ"ל - האדמו"ר ממונקאטש.
13:53 (27/06/14) שי הירש

שיעור בספר בינת נבונים לרב ברוך ירחמיאל יהושע רבינוביץ זצ"ל - האדמו"ר ממונקאטש. - שיעור קולי להורדה הרב שי הירש הצג למעבר לאתר 'בינת נבונים' - דמותו, תורתו והגותו של הרבי ממונקאטש - הרב ברוך ירחמיאל יהושע רבינוביץ זצ"ל - ה"בינת נבונים" לחץ - בינת נבונים