תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
דמותו ופעלו של הגאון בעל שו"ת 'ציץ אליעזר' זצ"ל ויחסו לתקומת מדינת ישראל, ומלחמות צה"ל. (על פי כתביו 'הלכות מדינה' ושו"ת ציץ אליעזר הקדמה לח"ג)
23:10 (28/06/14) שי הירש

הגאון הרב אליעזר יהודה ולנדינברג זצ"ל - בעמח"ס 'הלכות מדינה' ושו"ת 'ציץ אליעזר'. הרב שי הירש חלק א - להורדה - הצג חלק ב - להורדה - הצג