תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
שתי דרכים סללו רועי האמונה - דרך הקבלה ודרך המחקר, כיצד נצעד בדרכם?
11:13 (29/06/14) שי הירש

לדרכם של רבותינו הרמב"ם והרמב"ן שתי דרכים סללו רועי האמונה - דרך הקבלה ודרך המחקר, כיצד נצעד בדרכם? הרב שי הירש לשמיעה לחץ הצג שני פרנסים טובים עמדו לישראל, שניהם מלאים ברכת ד' בתורה חכמה גדולה קדושה צדק ומשרים, וחמושים ברוח אדיר לעבוד עבודת הקודש לישר דרכים במסילת התורה והאמונה, הרמב"ם והרמב"ן. שניהם כללו בתוכם את כל אוצר החיים אשר לישראל ולאדם, לפי היכולת האנושי, ולפי הערכים האפשריים להתגלות ברוח היותר ער ויותר נאור. אמנם משני הצדדים אשר להקשבת הרוח, מהצד המסתורי הפנימי, הפאה הימנית, שמשם חוש האמונה העמוק נובע, וממנו תוצאות לכל בינה פנימית קבלית, אמת רוחנית עליונה אשר ברוח רזי אמונים היא נקלטת, ותוצאותיה חכמות נעלמות בחוג ההשויה של הצורה ליוצרה, בכחן הגדול של נביאים שאינו פוסק מבני נביאים מדור לדור, ומהצד השמאלי, הצד ההכרי המלא שכל וחשבון, בירור והגיון, השופט את כל ערך בהגדרותיו, ומעמיק בתהום ההבדלה שבין המציאות העליונה מעל כל שם ותיאור מציאותי, הנקלט מאור השכל העליון אשר בהקשבה הבינתית המדוייקה, והדרגית העסוקה בהבחנת האור האלהי, הפאה השמאלית, נפלה למנה, האחרונה לבן מיימון והראשונה לבן נחמן. אור אל שדי האומר לעולמו די, ומתוה גבולים לכל חדרי מדע ולכל כחות חיים, ומגלה את הבלטתו המשוכללה של כל יצירה חשובה, האיר בנשמת שני האורים הגדולים, ומוכרחת היתה המסתורית להיות עלומה מגאון ההכרה המנתחת, ואותה ההכרה בעצמה להיות דחויה בזרע מגאון הקשב הפנימי, אדיר האמונה, ויחד הם בונים את בית ישראל, מזה אחד ומזה אחד, והיו ידיהם אמונה להחליש את עמלק ואת עמו לפי חרב ולהקים יד על כס יה. הרב קוק - אורות האמונה כל זמן שרוצים לאחד את התורה עם המדע אין עומדים על יסוד האמת. השאיפה העליונה שאור האמת זורח בה, היא ההכרה שהמדע הוא בעצמו אחד מהארות התורה במובנה האמיתי. באופן זה הינה הרצאתו של הרמב"ם. והנטיה הגוברת לצד הנסתר, שהיא מבססת את יסוד התורה במה שהוא למעלה מן המדע, אינה מסלקת את המדע מעצמיותה של תורה אלא היא מראה שהמדע הגלוי הוא אמנם חלק בהתגלות התורה אבל חלק שאינו מואר באורה הפנימי. כ"ז שהמדע הוא מצומצם בשכל המוגבל של האדם וממילא יש בינו ובין האור הפנימי שבתורה יותר מבהיקה, שינויים חטיביים, שמסתלקים מתכונת מלחמתם רק בהיות המדע מחובר אל התורה חיבור אורגני שלם שאז מטל החיים והלשד של התורה נכנס גם בו זיו חיים עליונים. קובץ ז קנד