תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
השירות בצה"ל וענייני צבא   |  הר הבית וענייני המקדש   |  ליום העצמאות וליום ירושלים   |  ארץ ישראל ובניינה
21:57 (28/06/14) שי הירש
אחדות הלאום והדת בישראל ומהות הגיור - לימוד משותף בשיטתו של הגר"ש גורן זצ"ל.
08:22 (19/03/15) שי הירש
חובת ההשתתפות בבחירות לכנסת ע"פ ההלכה. - התמודדות עם העמדות ההלכתיות המתנגדות לנטילת חלק בבחירות ממניעים דתיים. לקראת בחירות לכנסת העשרים, אדר התשע"ה.
10:04 (05/07/15) שי הירש
- על סתירות בין מוסריות לדמוקרטיה בחברה דמוקרטית- שיעור וידאו מיוחד במלאת עשור להחרבת חבל קטיף וגירוש תושביו היהודים.
23:43 (28/06/14) שי הירש
מעמדה ההלכתי ומשמעותה הדתית של מדינת ישראל בתורתו ובכתביו של הרב שלמה גורן זצ"ל. - שיעור לזכרו.
21:49 (05/06/16) שי הירש
"תקוותנו שהכיבוש יימשך הלאה" - במכתב שכתב לרב גורן, חושף הרב הדאיה, ראש ישיבת המקובלים בית אל, מה חשב על מלחמת ששת הימים ומה ביקש שייעשה בסיני. ראיון עם הרב שי הירש ביומן ערוץ 7 - כ"ח אייר התשע"ו
23:46 (01/06/16) שי הירש
חוברת חדשה העוסקת בפן התורני של יום ירושלים מביאה עשרות ציטוטים, פסקים ומובאות מגדולי הרבנים הציוניים וגם החרדיים שחייבו להודות ולחגוג את יום ירושלים
15:31 (20/03/15) שי הירש
חורבן שלישי לא יהיה! - בירור דעת חז"ל וגדולי ישראל בדורנו שמדינת ישראל 'בל תמוט עולם ועד'
23:58 (20/08/15) שי הירש
פנינים, על השירות הלאומי ההתנדבותי
09:59 (29/06/14) שי הירש
האם הגאולה תלויה בתשובה? לימוד פרק לו בספר יחזקאל, ליום העצמאות ה - 64 למדינת ישראל
14:04 (27/06/14) שי הירש
יחסו של הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה זצוק"ל, למאורעות התקופה, מדינת ישראל והשירות בצה"ל. - הקדמה לחלק ה,ו בשו"ת 'ישכיל עבדי'
09:54 (29/06/14) שי הירש
מדינת ישראל האידאלית בכתבי הרב קוק זצ"ל
16:27 (27/06/14) שי הירש
על משבר הציונות 'הקלאסית' בזמנינו והתעוררותה של תנועת התשובה הלאומית. נראה את דברי מרן הרב קוק זצ"ל בנושא.
14:36 (23/06/14) שי הירש
מעמדה ההלכתי ומשמעותה הדתית של מדינת ישראל בתורתו ובכתביו של הרב שלמה גורן זצ"ל. - שיעור לזכרו.
14:33 (23/06/14) שי הירש
הרצי"ה קוק זצ"ל, מיישם את תורתו של אביו ביחס למדינת ישראל, יחס תורני למדינה ולשירות בצה"ל ועמדתו ביחס לגיוס בחורי ישיבות. - שיעור לזכרו, אדר תשע"ג.
17:54 (29/06/14) שי הירש
מקורה ומהותה של הצפיה לישועה, התממשותה בתקופתנו.
15:00 (17/06/14) שי הירש
15:33 (17/06/14) שי הירש
התבוננות אמונית על נסי תקופתינו
17:13 (16/06/17) שי הירש
לעילוי נשמת הבחור נפתלי לנצקרון הי"ד
15:10 (17/06/14) שי הירש
דעת גדולי ישראל מכל החוגים שדורנו הוא דור הגאולה, ביסוס הקביעה שלא יהיה חורבן שלישי ח"ו.
15:00 (29/06/14) שי הירש
התהליך הרוחני המעניין, שחוו שני המנהיגים בעקבות פעילותם הציונית.
23:36 (20/08/15) שי הירש
שירה על עצמאות ישראל - רז הפורענות ורז הישועה
13:27 (27/06/14) שי הירש
בעקבות דיון ציבורי שנערך לאחרונה (טבת התשע"ג), מוגש לקט מדברי גדולי דורנו זצ"ל, בעניין פקודה הסותרת דין תורה בענייני ישוב ארץ ישראל ושלמותה
14:45 (17/05/15) שי הירש
מלחמות מדינת ישראל הינן מלחמות על קידוש השם ויש תוקף לכיבושי צה"ל ע"פ ההלכה. שיעור ומקורות
א. השירות בצה"ל – מבט הלכתי (מלחמת מצוה).
האזינו לשיחתו של הרב שי הירש, ממכון תורני תורת שלמה - ע"ש הרב שלמה גורן - אודות תפקידי הרבנים הצבאיים בעת הזאת.
14:13 (27/06/14) שי הירש
מרכזיות ארץ ישראל ומושג הכלל 'כי מציון תצא תורה' - שיעור בעין איה, ברכות, סוף ח"ב.
23:44 (28/06/14) שי הירש
מעמדם ההלכתי של חבלי יהודה שומרון וחבל עזה - ריבונות וכיבושי צה"ל לאור ההלכה - על פי שיטתו של הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל.
00:15 (10/07/15) שי הירש
שיעור וידאו מיוחד ליום פטירתו החמישי של הגר"מ אליהו זצ"ל, לימוד משותף של שיטתו בענייני שלימות ארץ ישראל ופיקוח נפש.
10:07 (29/06/14) שי הירש
הרב שמואל אליהו שליט"א משוחח עם הרב שי הירש ברדיו 'גלי ישראל', אייר התשע"ד - ליום העצמאות השישים ושש
שיחה ליום העצמאות השבעים למדינת ישראל - מבט אמוני על תהליכי הגאולה של הדורות האחרונים בסוד השבעים
מבוא כללי לסוגיית הר-הבית בימינו - הרצאת מבוא המיועדת לציבור הרחב. ההרצאה מציגה את עמדת הרבנות הראשית לישראל ואת התהליכים המתרחשים בישראל בשנים האחרונות בנושא חשוב זה.
נדפס בספרנו "המחזיר שכינתו לציון", ח"ג, תשע"ז.
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
השירות בצה"ל וענייני צבא  
הר הבית וענייני המקדש  
ליום העצמאות וליום ירושלים  
ארץ ישראל ובניינה  
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה