תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ה', יז’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
שיעור קולי להורדה מאת הרב שי הירש
01:33 (21/08/15) שי הירש
21:54 (20/08/15) שי הירש
המבנה הכפוי של עולם, שנה ונפש לא מניח לאדם לחשוב מחות למגבלות שלהם. מה קשרי הגומלין ביניהם?
21:53 (20/08/15) שי הירש
נראה כי השמחה המיוחדת בחג בסוכות קשורה לתפקידו הנוסף של החג - כחג האחרון והמסכם של חודש תשרי.
21:47 (20/08/15) שי הירש
מה תועלתו של המצב השני שבו נמצא העולם - זמן המנוחה. לכאורה, זהו "בזבוז זמן" וכי לא הייתה האנושות מתפתחת בקצב יותר מהיר ללא המנוחה?
21:45 (20/08/15) שי הירש
מה מיוחד ביום ראש השנה? מה יש בו בזמן שראוי לציין שוב ושוב?
21:42 (20/08/15) שי הירש
מה ניתן ללמוד משבת הגדול במצרים לימינו?
21:27 (20/08/15) שי הירש
16:32 (20/05/15) שי הירש
התעוררות ללימוד תורה לקראת חג מתן תורה (לנוער)
13:43 (25/03/15) שי הירש
סיכום שיחה לנוער על גאולת מצרים וגאולת דורנו - הרב שי הירש
14:57 (29/06/14) שי הירש
בניין ירושלים בספר 'קול התור', התנגדות הנצרות לשליטתנו בירושלים ומובאות מדברי הרצי"ה והרב הנזיר זצ"ל.
23:00 (19/03/15) שי הירש
מהותם של עשרת ימי תשובה וצום גדליה - ע"פ המהר"ל.
22:45 (19/03/15) שי הירש
מה משמעותו של פורים בזמן 'אתחלתא דגאולה'? הצפייה לגאולת ישראל, נצח ישראל וגאולתו ומסירות נפש למען עם ישראל. חוברת להורדה לקראת פורים - הרב שי הירש
16:00 (29/06/14) שי הירש
המצב הפנימי כעיקר המציאות - על מהותו של המבט הרזי. לע"נ חותנתי, חיה רייזל שושנה בת אליהו ע"ה.
15:59 (29/06/14) שי הירש
נר ראשון - מהותו של יום כ"ה בכסלו.
11:32 (29/06/14) שי הירש
לפרשת בשלח - "לחם מן השמים" ו"לחם מן הארץ" הרחבה אמונית סביב סוגיית ביטחון והשתדלות. היחס למלאכה - אידיאל או דיעבד? האם זו שאלה לאומית או חברתית? ומהי השפעת התקופה על פתרון שאלה זו.
22:27 (28/06/14) שי הירש
על קדושת כלל ישראל והכרח גאולתם
22:24 (28/06/14) שי הירש
שיעור להושענא רבה - הסבר טעותם של הצדוקים על פי דברי הרב קוק והרב גורן זצ"ל.
22:22 (28/06/14) שי הירש
יציאה וצמיחה ממשבר אישי וציבורי מכוחה של הערבה. שיעור לסוכות והושענא רבה.
22:18 (28/06/14) שי הירש
שיעור הכנה לקראת הושענא רבא - גישה נכונה להבנת סוגיית כלל ישראל.
22:10 (28/06/14) שי הירש
היחס לצמחונות וחידוש הקרבנות לעתיד לבוא על פי שיטת הרב קוק זצ"ל.
22:08 (28/06/14) שי הירש
לפרשת חוקת בניחוח חינוכי
15:20 (17/06/14) שי הירש
מה חסר לנו בהעדר המקדש? והכנה לימי בין הזמנים
12:42 (17/06/14) שי הירש
"'ציון היא, דורש אין לה" (ירמיה ל', יז') - 'מכלל - דבעיא דרישה' (גמרא, סוכה מא.). - מקורות לימי 'בין המצרים'.
12:40 (17/06/14) שי הירש
לפרשת "שלח-לך" – תיקון חטא המרגלים באהבת ארץ ישראל - לקט מקורות/ הרב שי הירש
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה