תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
22:02 (17/06/14) שי הירש
30 שיעורים קוליים להורדה 'נושאים בתורת המהר"ל' - מבואות לשיטתו, פרשת השבוע בראי המהר"ל, מועדים ונושאים שונים במשנתו - הרב שי הירש
23:30 (17/11/15) שי הירש
שיעור וידאו לצפיה - מהותו של חג החנוכה על פי המהר"ל מפראג
11:00 (11/09/15) שי הירש
לקט מקורות ושיעור לשמיעה
00:03 (27/08/15) שי הירש
מבנה הבריאה המשתקף בסדרם של ששת סדרי המשנה - עולם, שנה, נפש
23:55 (26/08/15) שי הירש
מהותו של עמלק ע"פ המהר"ל מפראג
23:53 (26/08/15) שי הירש
המשכן על פי המהר"ל מפראג
23:41 (26/08/15) שי הירש
סדר חניית השבטים במדבר ומשמעותו
23:40 (26/08/15) שי הירש
סודה של ספירת העומר על פי המהר"ל מפראג
23:28 (26/08/15) שי הירש
צמיחתו של אברהם אבינו על פי המהר"ל מפראג
23:20 (26/08/15) שי הירש
בין ישראל וישמעאל ע"פ המהר"ל מפראג
23:09 (26/08/15) שי הירש
בין ירושלים לרומא מאבק רוחני לדור ולדורות
23:08 (26/08/15) שי הירש
סודן של הברכות והקללות המובאות בתורה על פי המהר"ל מפראג
23:05 (26/08/15) שי הירש
בגדי הכהונה ומשמעותם הפנימית על פי המהר"ל מפראג
22:57 (26/08/15) שי הירש
קדושת ארץ ישראל ומצוות השמיטה במשנתו של המהר"ל מפראג
23:48 (20/08/15) שי הירש
לקט מקורות
21:52 (19/07/15) שי הירש
לימוד משותף באגדות החורבן (מסכת גיטין) על פי ביאורי המהר"ל בספר נצח-ישראל פרק ה'
14:00 (12/07/15) שי הירש
משנת המהר"ל
13:54 (12/07/15) שי הירש
משנת המהר"ל
13:44 (12/07/15) שי הירש
משנת המהר"ל
13:40 (12/07/15) שי הירש
משנת המהר"ל
13:36 (12/07/15) שי הירש
משנת המהר"ל
12:12 (12/07/15) שי הירש
שיעור בכתבי המהר"ל מפראג
15:38 (17/03/15) שי הירש
על פי דברי המהר"ל , ספר גבורות השם
00:01 (10/07/15) שי הירש
למה לא נתנה התורה לאבות? נתינת התורה וקבלת התורה, השראת השכינה על כלל ישראל
18:24 (17/06/14) שי הירש
שבעה עשר שיעורים (ההקדמות לספר - עד פרק יב') הרב שי הירש
19:18 (17/06/14) שי הירש
חמישה שיעורי בקיאות בספר 'נר-מצוה' למהר"ל - הרב שי הירש
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה