תודעה יהודית, הגות, חינוך ומשפחה
  www.shirat-rash.022.co.il
'שירת רש' - מאת הרב שי הירש
יום ד', כג’ בסיון תשע”ט
    דף הבית  |  יצירת קשר  |  הזמנת הרצאות למוסדות חינוך  |  למכון תורני תורת שלמה  |  להזמנת הלקט 'המחזיר שכינתו לציון'  |  להזמנת הספר 'עטרת שלמה' - חדש  
האזינו לשיחתו של הרב שי הירש, ממכון תורני תורת שלמה - ע"ש הרב שלמה גורן - אודות תפקידי הרבנים הצבאיים בעת הזאת.
17:56 (29/06/14) שי הירש
שיעור לחנוכה, ובו בירור עקרוני ביחס שבין הרוח לכוח ע"פ משנת הגר"ש גורן זצ"ל.
14:45 (17/05/15) שי הירש
מלחמות מדינת ישראל הינן מלחמות על קידוש השם ויש תוקף לכיבושי צה"ל ע"פ ההלכה. שיעור ומקורות
א. מלחמת מצוה ומצוות ישוב ארץ ישראל. ב. התשועה האלהית והיוזמה האנושית. ג. מסירות נפש כמדרגה רוחנית וכתנאי להצלחה במלחמה. ד. שייכות תלמידי חכמים למצוות מלחמה. ה. מורכבות הפסיקה בהלכות צבא לעומת פסיקה הלכתית רגילה.
לקט דברי ברכה וחיזוק לרבנים הצבאיים
א. השירות בצה"ל – מבט הלכתי (מלחמת מצוה).
השירות בצה"ל – מבט אמוני ומשמעות רוחנית. ב. גדולי ישראל וצדיקי הדור בתפילה למען חיילי צה"ל.
00:47 (10/07/15) שי הירש
בירור הלכתי המבוסס על סיכום הסוגיה בשו"ת 'באהלה של תורה' של הרב יעקב אריאל שליט"א
13:27 (27/06/14) שי הירש
בעקבות דיון ציבורי שנערך לאחרונה (טבת התשע"ג), מוגש לקט מדברי גדולי דורנו זצ"ל, בעניין פקודה הסותרת דין תורה בענייני ישוב ארץ ישראל ושלמותה
23:35 (28/06/14) שי הירש
שיעור ליום הזיכרון התשע"ג. הרוגי לוד, חללי צה"ל ומעלת השירות בו.
15:40 (17/06/14) שי הירש
התמודדות אמונית עם השכול ומהותו של הזיכרון - תשע"ב
חדש באתר והכי נצפים..
בניין אמונה - יסודות
בנין אמונה - הרחבות
משנת המהר"ל
כתבי הרב קוק ותלמידיו
ציונות דתית, ארץ ישראל ומדינת ישראל
השירות בצה"ל וענייני צבא  
הר הבית וענייני המקדש  
ליום העצמאות וליום ירושלים  
ארץ ישראל ובניינה  
אישים
חינוך
חינוך לחיי משפחה
פרשת שבוע ומועדים
אקטואליה בעין אמונית
בניין אמונה - שו"ת בני נוער
הנחלת זיכרון השואה