<![CDATA['שירת רש' - מאת הרב שי הירש]]>Thu, 20 Jun 2019 10:01:10 +0300Thu, 20 Jun 2019 10:01:10 +0300http://www.shirat-rash.022.co.il/1800<![CDATA[ פועלו של מו"ר הרב שאר ישוב הכהן בעניין תפילת יהודים בהר-הבית]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2208306AR_2208306Sun, 10 Mar 2019 19:26:48 +0200<![CDATA[בקשו צדק בקשו ענוה (צפניה ב, ג) - קוים לדמותו ולדרכו של מו"ר הרב אלישע וישלצקי זצ"ל - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2184324AR_2184324Thu, 31 Jan 2019 23:07:11 +0200<![CDATA[סדרת שיעורים בנושא אחדות עם ישראל ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2104362AR_2104362Wed, 04 Jul 2018 22:40:28 +0300<![CDATA[אוצרות הראי"ה - החדש - כרכים ו'-ז' - להורדה מלאה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2104112AR_2104112Tue, 03 Jul 2018 14:20:03 +0300<![CDATA[מפעלו התורני של הרצי"ה קוק - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103698AR_2103698Mon, 02 Jul 2018 11:48:06 +0300<![CDATA[תחיית ישראל ושיבת רוח הנבואה במשנתו של הרב הנזיר זצ"ל - הרצאה ומצגת להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103669AR_2103669Mon, 02 Jul 2018 10:53:16 +0300<![CDATA['הר-שדה-בית' - כיווני מחשבה סביב מקום המקדש כיום - הרב שי הירש]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103630AR_2103630Sun, 01 Jul 2018 23:45:48 +0300<![CDATA[הר-הבית - בין ריבונות לעלייה - הרצאת מבוא]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103626AR_2103626Sun, 01 Jul 2018 23:19:17 +0300<![CDATA[שבעים שנה למדינת ישראל - הגאולה בסוד השבעים]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103614AR_2103614Sun, 01 Jul 2018 20:55:43 +0300<![CDATA["כהן משוח מלחמה" - שיחה אודות תפקידי הרבנים הצבאיים בעת הזאת]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2103420AR_2103420Sat, 30 Jun 2018 23:39:58 +0300<![CDATA[הארת התשובה לאורה של תורת ארץ ישראל - שיעור וידאו לצפייה ומקורות]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2101284AR_2101284Tue, 19 Jun 2018 18:07:35 +0300<![CDATA["חזק ויאמץ לבך" - פרקי העשרה והדרכה בענייני חינוך לצניעות בגיל ההתבגרות ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016209AR_2016209Mon, 15 Jan 2018 15:38:03 +0200<![CDATA[אחד היה אברהם - פרטים אודות הרצאה מיוחדת לדמותו של מו"ר הגאון הרב אברהם שפירא זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2016184AR_2016184Mon, 15 Jan 2018 15:07:56 +0200<![CDATA["אוזר ישראל בגבורה" - מבט תורני על השירות בצה"ל - חלק א' - והורדת החוברת בפורמט PDF]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=2002244AR_2002244Sun, 24 Dec 2017 21:58:24 +0200<![CDATA[חדש! ספר: עטרת שלמה - קווים לדמותו ולפועלו של מרן הגאון הרב שלמה גורן זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1968586AR_1968586Tue, 07 Nov 2017 18:59:55 +0200<![CDATA[אורות המלחמה | אלישיב רייכנר]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1949262AR_1949262Fri, 20 Oct 2017 00:13:02 +0300<![CDATA[מבט תורני על מלחמת ששת הימים וליום ירושלים - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1908022AR_1908022Wed, 05 Jul 2017 23:04:55 +0300<![CDATA[איך אעלה אל אבי - קובץ שיחות באמונה לחיזוק החוסן הלאומי נוכח אירועי טרור מתמשכים]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1902359AR_1902359Fri, 16 Jun 2017 17:13:47 +0300<![CDATA[לישרים נאוה תהלה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1901231AR_1901231Tue, 13 Jun 2017 14:17:52 +0300<![CDATA[ראה אור הספר: המחזיר שכינתו לציון - אור חדש על מלחמת ששת הימים ולאיחוד ירושלים]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1846453AR_1846453Sat, 25 Feb 2017 20:15:38 +0200<![CDATA[עטרת שלמה - ליקט מדברי רבנן ותלמידיהון בשבחיו של מו"ר הרב שלמה גורן זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1799863AR_1799863Tue, 17 Jan 2017 11:55:18 +0200<![CDATA[סדרת שיעורים חדשה בספר דרך ה' לרמח"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1784923AR_1784923Sun, 25 Dec 2016 23:55:38 +0200<![CDATA[מעז יצא מתוק - דרכים לתיקון המשבר בישיבות ההסדר ובמקד"צ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1665683AR_1665683Wed, 20 Jul 2016 20:54:24 +0300<![CDATA[משנתו הציונית של הגאון הרב דוד שלוש זצ"ל - רבה של נתניה וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1651461AR_1651461Thu, 09 Jun 2016 17:44:19 +0300<![CDATA[בחירת בן זוג]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1504332AR_1504332Tue, 05 Jan 2016 12:01:37 +0200<![CDATA[שחרור פולארד ואחדות ישראל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1451302AR_1451302Fri, 20 Nov 2015 11:05:01 +0200<![CDATA[פסיקת הלכה ממלכתית - דרכו ההלכתית של מו"ר הגר"ש גורן זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1432283AR_1432283Fri, 06 Nov 2015 10:18:33 +0200<![CDATA[מראה כהן גדול]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1406405AR_1406405Tue, 20 Oct 2015 16:41:50 +0300<![CDATA[למען איתן(ם) הנזרק בלהב אש הושענא ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1395082AR_1395082Mon, 12 Oct 2015 13:27:38 +0300<![CDATA[המבנה הרוחני של ששה סדרי המשנה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1355985AR_1355985Thu, 27 Aug 2015 00:03:32 +0300<![CDATA[קול הנבואה - להכיר יותר את הרב הנזיר - הרב דוד כהן זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1353055AR_1353055Sat, 22 Aug 2015 21:28:11 +0300<![CDATA[סרטון על אב ובנו בשואה - סיפור של השגחה פרטית]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1352554AR_1352554Fri, 21 Aug 2015 00:59:06 +0300<![CDATA[קביעת זכר לדורות על נוראות השואה - קינות, אבל וצום - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1343300AR_1343300Mon, 27 Jul 2015 12:02:23 +0300<![CDATA[בין חורבן לתקומה - שיחת הכנה אמונית לתשעה באב]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1341832AR_1341832Tue, 21 Jul 2015 20:44:54 +0300<![CDATA[שלימות הארץ ושאלת פיקוח נפש בתורתו של הגר"מ אליהו זצ"ל]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1337688AR_1337688Fri, 10 Jul 2015 00:15:00 +0300<![CDATA[משנת הציונות הדתית - סדרת שיעורי וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1336835AR_1336835Tue, 07 Jul 2015 23:10:04 +0300<![CDATA[ הציונות הדתית נוכח גבולות הציות לפקודה צבאית המנוגדת למצפון ולמוסר - שיעור וידאו מיוחד]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1335268AR_1335268Sun, 05 Jul 2015 10:04:16 +0300<![CDATA[מהותן של מלחמות ישראל - שיעור ליום הזיכרון לחללי צה"ל (התשע"ה) - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1301010AR_1301010Sun, 17 May 2015 14:45:57 +0300<![CDATA[שלימות ארץ ישראל ]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1301001AR_1301001Sun, 17 May 2015 14:32:27 +0300<![CDATA[וודאות הגאולה בדורנו - שיעור וידאו לצפיה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1257266AR_1257266Fri, 20 Mar 2015 15:31:24 +0200<![CDATA[מבוא ללימוד תורת הראי"ה קוק - שיעור וידאו בצירוף חוברת לסיכום והרחבות (להורדה)]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=1255886AR_1255886Thu, 19 Mar 2015 00:08:21 +0200<![CDATA[מדור שיעורים קוליים באמונה - לבני הנוער - חדש ומומלץ! (להורדה)]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=959178AR_959178Sun, 29 Jun 2014 18:09:32 +0300<![CDATA[היחס ללימודים כלליים בזמן הזה - שיעור קולי להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958822AR_958822Sun, 29 Jun 2014 11:25:02 +0300<![CDATA[מבט אמוני על תיאורית האבולוציה - הרב שי הירש]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958820AR_958820Sun, 29 Jun 2014 11:22:56 +0300<![CDATA[לדרכם של רבותינו הרמב"ם והרמב"ן - שיעור קולי להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958813AR_958813Sun, 29 Jun 2014 11:13:51 +0300<![CDATA[חידושי התשובה במשנת הראי"ה - שיעור קולי להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958806AR_958806Sun, 29 Jun 2014 11:05:39 +0300<![CDATA[לפתוח את הלב - ללמוד כיצד לקרב - הערות חינוכיות ומעשיות - שיעור קולי להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958797AR_958797Sun, 29 Jun 2014 10:51:26 +0300<![CDATA[התמודדות חינוכית ואמונית עם התרחשות אסון בקרב אחד מילדי בכיתה - שיעור להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958768AR_958768Sun, 29 Jun 2014 10:11:39 +0300<![CDATA[חובת ההודאה לקב"ה על ניסי תקופתינו - שיעור קולי להורדה]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958765AR_958765Sun, 29 Jun 2014 10:07:06 +0300<![CDATA[השימוש ביראת העונש בימינו - שיעור קולי ומקורות]]>http://www.shirat-rash.022.co.il/BRPortal/br/P102.jsp?arc=958650AR_958650Sat, 28 Jun 2014 23:58:12 +0300